Miljö- och kvalitet

Nefab Trio-Emballage AB är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Detta innebär att vi har ett omfattande ledningssystem som är implementerat i hela verksamheten, med gemensam verksamhetspolicy och gemensamma rutiner för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd, avfallshantering m.m. Detta gör att alla våra kunder kan känna en stor trygghet i att samarbeta med oss.

Godkända träemballage enligt ISPM 15

Nefab Trio-Emballage AB har rätt att märka sina träemballage enligt den internationella standarden ISPM 15. Standarden ISPM 15 står för International Standard of Phytosanitary Measures No. 15. Det är en internationell standard. Många länder kräver att träemballage som förs in i landet ska följa ISPM 15. Sverige och EU kräver också det genom våra växtskyddsregler. Standarden ISPM 15 innebär att träemballage ska vara tillverkat av barkat trä som är behandlat mot växtskadegörare. I Sverige behandlas träet genom värmebehandling.

Läs mer på jordbruksverkets hemsida