Pressmeddelande 2020-03-03

NEFAB HAR FÖRVÄRVART TRIO EMBALLAGE AB

Nefab Packaging Sweden AB (helägt dotterbolag till Nefab AB) har förvärvat Trio Emballage AB i Staffanstorp, ett företag som producerar träemballage för krävande godsemballering vid väg, sjö, tåg och flygtransport.

Nefab Packaging Sweden AB har idag sin huvudsakliga verksamhet i Alfta och Skultuna. Förvärvet av Trio Emballage AB kommer att komplettera produkterbjudandet och stärka närvaron i södra Sverige. Övertagandet skedde den 2020-03-02.

- Vi är mycket glada över att förvärva Trio Emballage AB som kommer stärka Nefabs geografiska närvaro och produkterbjudande i södra Sverige. Med detta förvärv kommer vi att få en starkare ställning i en region med hög tillväxtpotential. Förvärvet kommer också att öka servicegraden och bredda erbjudandet till våra kunder i regionen, säger Frank Hall, VD Nefab Packaging Sweden AB.

Trio Emballage AB är en välkänd leverantör av träemballage till svensk exportindustri och har cirka 56 anställda. Bolaget har sin tillverkning i Staffanstorp.

För mer information, kontakta:
Frank Hall
VD, NEFAB PACKAGING SWEDEN AB
E-post: frank.hall@nefab.com
Telefon: +46(0)771 59 00 00

Fakta om Nefab
Nefab är en global förpackningsleverantör som specialiserat sig på att designa, producera och leverera kompletta förpackningslösningar och logistiktjänster som minimerar kunders miljöpåverkan samt minskar deras totala kostnader. Koncernen är en ledande leverantör av förpackningslösningar till företag inom industrier såsom telekom, energi, industri, fordon, medicinteknisk utrustning samt flygindustri. Sedan starten 1949 har Nefab utvecklats från att ha varit ett produktorienterat företag till att ha blivit ett marknads- och kundorienterat företag med en ledande position på den globala förpackningsmarknaden. Koncernen har cirka 3 000 anställda och hade en omsättning på 4,9 miljarder SEK år 2019.